Kontakt oss

E-post til vellet sendes til: nordstrand.vel.nesodden@gmail.com

Styret for perioden juni 2023 til juni 2024 er

Leder: Lasse A. Andresen

Sekretær: Ivar Ødegaard

Kasserer: Helga Aas

Styremedlem: Tine M. Tandberg

Varamedlem: Hilde Vogt Toven

Valgkomite: Lars Martin Tandberg og Finn Gustav Skofteland

Revisor: Tom Knoff

Bryggekomité: Ivar Ødegaard, Finn G. Skofteland, Sven Conradi

Web-redaktør: Lasse A.Andresen