Om Nordstrand Vel

Velet

Nordstrand Vel er en partipolitisk nøytral forening som har til formål å ivareta medlemmenes felles interesser i området. Velforeningen skal arbeide for et godt fysisk og sosialt miljø og bidra til at det tas natur- og miljøhensyn i utviklingen av området.

Hvem vi er

Alle husstander på Nordstrand, Nesodden, kan være medlemmer i Nordstrand vel. Det samme gjelder alle eiendommer som er tilknyttet Nordstrand Veilag.